за проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция; създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно приложение; за организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция.

Реализация: август 2017 - юли 2018 год.

Бенефициент:

Хасковска Търговско-промишлена палата

Партньор:

• Одринска Търговско-промишлената палата, Турция
• Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“

Основна цел на проекта:

• Повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, с цел подобряване на териториалното сближаване в Европа, чрез популяризиране на алтернативни форми на туризъм.

Специфични цели:

• Повишаване капацитета за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион на България и Турция чрез развитие и популяризиране на общи дестинации за гурме и винен туризъм.
• Използване на ИТ технологии за развитие и популяризиране на специфичния гурме туризъм в трансграничния регион на България и Турция, като алтернативна форма на туризъм.

Финансираща програма:

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2014 – 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ CCI 2014TC16I5CB005

Повече информация