за създаване на иновативен културен продукт (Виртуална ромска арт галерия) чрез който да се покаже мястото и ролята на ромската култура в исторически и съвременен план.

Реализация: април 2016 - април 2017

Бенефициент:

Сдружение „Технитари”, Стара Загора

Партньор:

• Регионален етнографски музей, Плодив

Основна цел на проекта:

• Създаване на иновативен културен продукт, насърчаващ културното многообразие, като източник на знание за ромската култура и идентичност, и като средство за съхранение и популяризиране на ромската материална и духовна култура, традиции и ценности, водещи до постигане на етническа толерантност и социална стабилност.

Финансираща програма:

Програма за подпомагане на културни проекти
ЮНЕСКО

Повече информация