Създаване на мюзикъл „Едно лято в едно блато” за образование на деца в областта на опазването на околната среда чрез използване на съвременни аудио-визуални средства.

Бенефициент:

Сдружение „Маргаритки”, Стара Загора

Партньори:

• Община Стара Загора
• Държавна опера Стара Загора

Основна цел на проекта:

• Създаване на музикално-образователен продукт (мюзикъл „Едно лято в едно блато”), изпълняван от деца и предназначен за детска аудитория, с цел да се провокира както траен интерес към музикалното сценично изкуство сред по-младата публика и да се култивира бъдеща артистична аудитория, така и да се повиши екологичната култура и съзнание на младото поколение.

Финансираща програма:

Програма за подпомагане на културни проекти
ЮНЕСКО