за организиране на широка информационна кампания сред бъдещите майки за болестта Прееклампсия

Бенефициент:

Фондация „Здрави майки, здрави бебета”, София

Основна цел на проекта:

• Полагане на грижи за живота и здравето на родилките и здравето на техните деца.

Финансираща програма:

TELUS International Europe

Повече информация