за институционално развитие на Фондация „Лозенец”, с цел повишаване на нейната устойчивост като нестопанска организация и за усвояване на нови знания за разработване на проекти, чрез които да се постигат целите на фондацията.

Реализация: Януари 2013 - Януари 2014

Бенефициент:

Фондация „Лозенец”, Стара Загора

Финансираща програма:

Ромски инициативи, грантове за институционално развитие
Фондации „Отворено общество”, Будапеща

Повече информация