за проучване на местното природно и културно наследство и неговата валоризация, чрез създаване на нови туристически продукти и онлайн платформа за промотирането на трансграничния регион Хасково-Одрин като нова дестинация.

Реализация: юли 2015 - юли 2016

Бенефициент:

Хасковска Търговско-промишлена палата

Партньор:

Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Турция

Основна цел на проекта:

- да насърчи трансграничното партньорство към устойчивото социално и икономическо развитие на областите Хасково и Одрин, базирайки се на общото природно наследство, разнообразната фауна и културното богатство, за да бъде развит и насърчаван устойчив туризъм.

Специфични цели:

1) да се идентифицира потенциала на местните природни ресурси и културното наследство, които традиционно не се считат за туристически обекти и да се промотират с оглед създаването на нови алтернативни туристически продукти базирани на уникалното богатство на природата и културната идентичност на региона Хасково - Одрин и по този начин да се насърчи социалното и икономическото развитие чрез устойчив туризъм;
2) да се насърчи развитието на региона Хасково - Одрин като нова туристическа дестинация, която предлага атракции за посетителите и организираните туристически групи, интересуващи се от нови форми на туризъм въз основа на предизвикателството да изследват природни и културни забележителности, различни от традиционно известните дестинации в България и Турция;
3) да се насърчи предприемачеството по отношение на природен и културен туризъм и от двете страни на границата чрез доставянето на целенасочени обучения за предприемачи в сферата на туризма и хора, които смятат да работят в тази сфера, от областите Хасково и Одрин, които да представят спецификата на туристическите продукти, разработени в рамките на проекта с оглед успешното им пускане на пазара, намиране на потенциални клиенти, организиране и доставка на туристически услуги.

Финансираща програма:

Третата покана за проектни предложения
Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013

Повече информация