за повишаване на обществената информираност и мобилизиране на обществена подкрепа чрез застъпничество от страна на ромски неправителствени организации, за промени в местните и национални политики и практики в областта на жилижното настаняване, в контекста на Десетилетието на ромското включване (2005 - 2015), с цел подобряване на социално-икономическия статус на ромите от общините Стара Загора, Казанлък и Мъглиж.

Реализация: Септември 2012 - Август 2014

Бенефициент:

Фондация „Лозенец”, Стара Загора

Финансираща програма:

Ромски инициативи на Фондации „Отворено общество”

Повече информация