за подобряване знанията и културата на жителите в региона на Стара Загора за разделното събиране на битови отпадъци и отпадъците от опаковки, което да окаже дългосрочен и измерим ефект върху околната среда.

Реализация: Май 2012 - Октомври 2012

Бенефициент:

Гражданско обединение – Екоцентър, Стара Загора

Финансираща програма:

Дарителска програма на „ЗАГОРКА” АД „Създаваме по-добро бъдеще” 2012 г.

Повече информация