за съживяване и запазване на ромските занаяти, за развитие на предприемаческите умения на ромите, за разработване на каталог „Цигански занаяти” и за организиране на изложение на циганските занаяти

Период: 2003 - 2004 год.

Бенефициент: Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Финансираща програма: Програма ФАР „Социална интеграция”

Реализация: Декември 2003 - Октомври 2004

Повече информация