за мотивационно обучение на 96 безработни лица от Сливенски регион

Период: 2004 год.

Бенефициент: Национален център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Сливен

Финансираща програма: Програма ФАР „Икономическо и социално сближаване”

Реализация: Януари 2004 – Октомври 2004