за обучение на 6 безработни лица в модулите „Основи на електронната обработка на данни” (Windows) и „Основи на текстообработката” (MS Word)

Период: 2005 год.

Бенефициент: Национален център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Стара Загора

Финансираща програма: Сдружение на Германските народни университети

Реализация: Март 2005 – Май 2005