за обучение на 30 безработни лица в професиите „Администратор в хотел”, „Готвач” и „Сервитьор-барман”, с осигуряване на заетост за 1 година

Период: 2006 год.

Бенефициент: Национален център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Стара Загора

Финансираща програма: Агенция по заетостта, Програма „Активни услуги на пазара на труда”

Реализация: Януари 2006 – Август 2006

Повече информация