за разработване на „Общинска стратегия по заетостта на Община Мъглиж за 2007-2013”, План за действие и Програма за реализация

Период: 2006 год.

Бенефициент: Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Финансираща програма: Агенция по заетостта, програма Активни услуги на пазара на труда, компонент „Планиране на местно икономическо развитие”

Реализация: Януари 2006 – Септември 2006

Повече информация