за честване Деня на Европа

Период: 2006 год.

Бенефициент: Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Финансираща програма: Делегация на Европейската комисия чрез Marc Communications

Реализация: Май 2006

Повече информация