за подпомагане на усилията в посока реформиране на системата за психично-здравни грижи в България

Период: 2006 - 2007 год.

Бенефициент: МБАЛ-Казанлък ЕООД 

Финансираща програма: Програма ФАР 2004 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Реализация: Август 2006 – Ноември 2007

Повече информация