за подкрепа на реформата в съдебната система в България чрез популяризиране на дейността на Окръжен съд – Стара Загора

Период: 2006 - 2007 год.

Бенефициент: Търговско-промишлена палата – Стара Загора

Финансираща програма: USAID, Програма „Инициатива за укрепване на съдебната система”

Реализация: Август 2006 - Май 2007

Повече информация