за разработване на „Стратегия по заетостта на община Братя Даскалови за периода 2007-2013г.” с оперативен едногодишен план за действие, за отчитане инвестиционния потенциал на фирмите в подкрепа на заетостта, на базата на партньорство между общината и местния бизнес

Период: 2006 - 2007 год.

Бенефициент: Търговско-промишлена палата – Стара Загора 

Финансираща програма: Агенция по заетостта, програма Активни услуги на пазара на труда, компонент „Планиране на местно икономическо развитие”

Реализация: Декември 2006 - Юни 2007

Повече информация