за обучение на 20 безработни лица и служители на фирмата в професиите „Икономист-мениджър”, „Строител” и „Компютърна графика”, за разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси, и за инвестиционна подкрепа за създаване на заетост

Период: 2008 - 2009 год.

Бенефициент: „АДАКС” ЕООД

Финансираща програма: Програма ФАР 2005 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – втора фаза

Реализация: Юни 2008 – Май 2009

Повече информация