за обучение на 12 безработни лица и служители на фирмата в професиите „Икономист”, „Фризьор”, „Козметик” и „Сервитьор-барман”, за разработване на Финансов анализ и Маркетингова стратегия, за разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси,  и за инвестиционна подкрепа за създаване на заетост

Период: 2008 - 2009 год.

Бенефициент: „БоЛари” ЕООД

Финансираща програма: Програма ФАР 2006 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – трета фаза

Реализация: Декември 2008 – Ноември 2009