за обучение на 24 безработни лица и служители на фирмата в професиите „Пътен строител” и „Строител”, за разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси и за инвестиционна подкрепа за създаване на заетост

Реализация: Декември 2008 – Ноември 2009

Бенефициент: „Рикошет” ООД

Финансираща програма: Програма ФАР 2006 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – трета фаза

Повече информация