за насърчаване на процесите по стандартизация, сертификация и контрол на пазара в трансграничните региони на страните, участващи в Оперативна програма  INTERREG.

Реализация: Април 2011 - Март 2013

Бенефициент:

Хасковска Търговско-промишлена палата

Финансираща програма:

Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Повече информация