• Подготовка на тръжна документация за доставки, услуги и строителство по ПМС 160 от 1.07.2016г. за микро, малки и средни предприятия и нестопански организации.
  • Подготовка на тръжна документация за доставки, услуги и строителство по ЗОП за държавни и общински институции и организации.