• Идентифициране на потенциални бизнес партньори от различни страни, помощ при водене на кореспонденция и преговори.
  • Идентифициране на потенциални пазари.
  • Изготвяне на оферти.
  • Разработка на бизнес планове.
  • Предоставяне на възможност за реклама в  уеб сайта http://finansirane.org при преференциални условия.
  • Съдействие за фирмени или продуктови презентации.
  • Логистична подкрепа за организиране на семинари, конференции, информационни дни и др. делови събития.
  • Изготвяне на планове и стратегии (маркетингови, за човешки ресурси, за развитие и т.н.).