Menu

Фирма ИНДЕКС-6 ООД публикува обява за открита процедура за избор на изпълнител с обект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление".

Краен срок: 26.05.2011 г., 16.00 ч.

Оборудването се финансира по проект "Обновяване и модернизиране на производствените мощности в „Индекс - 6” ООД" на грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org