Menu

Календар

Промените в трудовото законодателство в Кодекса на труда, НРВПО и др. Нормативни актове от края на 2017 и началото на 2018 г.
Сряда, 24 Януари 2018,  9:30 -  1:00
Клика : 93
Основни теми:

- Задълженията на работодателите в началото на годината, сроковете за тяхното изпълнение.
- Дискусионни въпроси относно сумираното изчисляване на работното време:
Начини за запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях (чл. 9а, ал.1 от НРВПО); Как се изчислява сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време в случаите на полагане на дневен и нощен труд. Нормата за продължителност на работното време – как се формира, как и при какви условия се редуцира. Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време. Как се пресмята отработеното време когато трудовото правоотношение на работник е прекратено преди изтичането на отчетния период; Кога отработените при сумирано изчисляване на работното време часове се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда.
- Най-важното, свързано с реда за ползване на отпуск за бременност, раждане и осиновяване (чл. 163, ал. 7 и сл. от КТ) и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител (чл. 167 от КТ):
- Кои са новите категории правоимащи лица, които могат да ползват тези отпуски;
- Специална закрила при уволнение на работник или служител, ползващ отпуск по чл. 163 от КТ;
- Промените в Кодекса на труда от края на 2017 и началото на 2018 г. – коментар на влезли в сила или предстоящи да влязат в сила текстове от КТ и други закони, регламентиращи трудовите правоотношения, както и правата или задълженията за работодателите и работниците, произтичащи от тези промени.
- Прекратяване на трудовия договор с работници, придобили право на пенсия, основание за прекратяване, дължими обезщетения.

Лектори:

- Теодора Дичева - Директор, Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА „ГИТ“


Такса за участие:

– 120 лв. без начислен ДДС

Отсъпка:

- 15% отстъпка при направена регистрация до 31 декември 2017 г.

Цената включва:

- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки, мин. вода)

Времетраене:

- 4 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5. Учебен център TBS consulting

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org