Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Индустриална логистика - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

Календар

Индустриална логистика
от Четвъртък, 07 Декември 2017 -  9:00
до Петък, 08 Декември 2017 -  6:00
Клика : 137
Основни теми:

- лементи от Теория на опашките;
- елементи от Теория на запасите;
- начални знания за Логистиката;
- перспективно и текущо планиране на запасите;
- оперативно управление на запасите;
- вътрешно заводска логистика;
- складове и складово стопанство;
- подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
- сътрудничество с и развитие на доставчика;
- документиране на логистичната система;

Лектори:

- доц. Анастас Кехайов е основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство.

Такса за участие:

– 560 лв без ДДС

Цената включва:

- удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали.

Времетраене:

- 2 ден

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org