Menu

Календар

Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2017 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2018 г. Сметна палата – роля, функции и чест
Понеделник, 22 Януари 2018,  9:00
до Събота, 27 Януари 2018
Клика : 96
Основни теми:

- Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2018 г.
- Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – 2018 г.
- Закон за здравното осигуряване – промени от 01.01.2018 г.
- Кодекс за социално осигуряване –промени от 01.01.2018 г.
- Лектор: експерт по социално и здравно осигуряване
- Задължителни процедури свързани с ГФО
1.Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5.Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.Други
- Вътрешен одит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
Лектор: експерт по ЗОП

Лектори:

- експерти

Такса за участие:

– 510 лв с ДДС.

Цената включва:

- Избрания от Вас престой / съответния брой нощувки в единична или двойна стая/ закуска, обяд, вечеря, кафе-пауза, лекции, помощни материали, консултации, дискусии.

Времетраене:

- 6 дни

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. Сандански Интерхотел Сандански 4*

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org