Menu

Календар

Промените в гражданския процесуален кодекс в сила от 31 октомври 2017 г.
Четвъртък, 07 Декември 2017,  9:00
до Петък, 08 Декември 2017
Клика : 136
Основни теми:

7 декември

- Измененията в подсъдността и в обезпечителното производство
- Промените в уредбата на призоваванията, на таксите и на разноските в исковия и в изпълнителния процес
- Измененията в заповедното производство
- Промените в изпълнителния процес
- Измененията в касационното производство по ГПК

8 декември

- Промените в условията за допустимост на касационното обжалване на решенията и на определенията, в сила от 31.10.2017
- Въпросът за задължителната съдебна практика на ВКС в контекста на измененията в касационното производство по ГПК

Лектори:

- Емануела Балевска – съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група за обсъждане на промените на ГПК в Народното събрание

- проф. д-р Валентина Попова - преподавател по гражданско процесуално право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, адвокат, участник в работната група по промените на ГПК в Народното събрание

- Методи Шушков – съдия в Софийски районен съд, докторант в ЮФ на СУ

Такса за участие:

– 280 лв.

Времетраене:

- 2 ден

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, Перформ Бизнес център – ул. "Позитано" 2

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org