Menu

Календар

Стратегически Техники за Продажби и Комуникация по Телефона
Вторник, 29 Август 2017,  6:30 -  8:00
Клика : 99
Целта на обучението е:

- Запознавайки се с ключовите стратегически техники за комуникация и продажби по телефона, които ще ви осигурят конкурентно предимство, като с лекота печелите нови клиенти и бързо и успешно затваряте сделките си.

Основни теми:

- Създаване на интерес и справяне с възраженията;
- Как да се справим с възраженията от другата страна на телефонната слушалка?;
- Развиване на личните качества- кои са най- важните качества, които трябва да притежаваме и как можем да ги развием?;
- Стратегия за успех;
- Как трябва да действаме, за да продаваме повече по телефона?

Лектор:

- Вергиния Къшева
Вергиния Къшева е маркетинг и бизнес консултант, лектор по продажби, маркетинг и мениджмънт, управител на маркетингова агенция.
Провежда тренинги и консултира компании в България, Румъния, Македония и Русия.

Работила е с водещи български компании, за подобряване на бизнес процесите, техните резултати чрез създаване на по-добра комуникация в и извън екипа, изграждане на маркетинг кампании и вътрешни тренинг програми за развитието на служителите.

Ръководила е българския клон на международна консултантска компания в сферата на организационното и стратегическо консултиране. В момента управлява „Market Up“ – маркетинг студио, което създава бизнес концепции, изграждане на бранд и цялостни продажбени стратегии за привличане на нови клиенти.


Такса за участие:

– 30,00 лв

Отстъпки:

- Отстъпка за 2-ри участник - 10%

- Отстъпка за 3-ти участник - 15%

- Отстъпка за 4-ти участник - 20%

Времетраене:

- 1 ден, от 18,30 до 20,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. София, бул. "Витоша"№19, ет.3

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org