Menu

Календар

Управление на времето и приоритетите в работата
Четвъртък, 19 Октомври 2017, 10:00 -  5:00
Клика : 47
Целта на обучението е:

Обучението е необходимо, за да разширим знанията в сферата на управлението на времето. Да развием практически умения за ползване на инструменти за управление на времето. Да осъзнаем, че разпределението на времето по най-добрия начин е наша отговорност. Да повишим собствения си капацитет да управляваме личното и екипно време и баланса между тях.

Основни теми:

- Философия на времето
- Времето като ресурс. Характеристики
- Вашето време и вашите цели
- Определяне на приоритети. Инструменти
- Времеви график
- Крадци на време
- Изпълнение на плана. Пречки и справяне с тях
- Да кажем „НЕ“ на стреса на работното място

Лектор:

- Виолета Найденова е Електроинженер с 25 годишен стаж в производството. Бивш Мениджър по качеството в производствения сектор. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2006 година. Виолета има богат опит в оргнизационните процеси и управлението на проекти, за което са и помогнали добрите умения за координация и управление на времето

Такса за участие:

– 185 лв, отделно ДДС

Цената включва:

- обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Времетраене:

от 10.00 до 17.00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение  Варна, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org