Menu

Календар

Привличане и задържане на успешни служители.
Сряда, 18 Октомври 2017,  9:00 -  5:00
Клика : 55
Целта на обучението е:

Обучаемият да:

- изясни разбирането за успешен служител;
- посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
- формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
- предизвика анализ и евентуални промени в уменията на мениджмънта за ръкововодство на хора;
- посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
- осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя е привлекателно място за работа.

Основни теми:

- предварителната подготовка;
- как да открием и привлечем бъдещите успешни служители;
- как да задържим успешните служители;


Лектор:

- Васил Арарски е над 30 години мениджър по управление на човешки ресурси в големи международни компании, член на директорски бордове, преподавател в НБУ и консултант. Той ще ви запознае с важни аспекти на привличането и задържането на добри служители. Ще имате възможността да научите и сравните добри и лоши практики в управлението на хора, да изградите и прилагате успешни форми за взаимоотношения със служителите.

Такса за участие:

– 285 лв, отделно ДДС

Цената включва:

- обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Отстъпки:

- 10% за двама и повече участници от една организация

Времетраене:

от 9.00 до 17.00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org