Menu

Календар

Индустрална логистика и производствен инженеринг.
Понеделник, 16 Октомври 2017,  9:00
до Вторник, 17 Октомври 2017
Клика : 56
Целта на обучението е:

Да представи принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена)

Основни теми:

- елементи от Теория на опашките;
- елементи от Теория на запасите;
- начални знания за Логистиката;
- перспективно и текущо планиране на запасите;
- оперативно управление на запасите;
- вътрешно заводска логистика;
- складове и складово стопанство;
- подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
- сътрудничество с и развитие на доставчика;
- документиране на логистичната система.

Лектор:

- Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

Такса за участие:

– 560 лв, отделно ДДС

Цената включва:

- обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Отстъпки:

- 10% за повече участници от една фирма/организация

Времетраене:

от 9.00 до 18.00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org