Menu

Календар

Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите.
Понеделник, 16 Октомври 2017, 10:00 -  1:30
Клика : 35
Целта на обучението е:

Да се запознаят участниците с особеностите, детайлите и правните аспекти на онлайн търговията.

Основни теми:

- Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите

- Правни аспекти на електронната търговия

- Възможности за застраховане на плащания при износ и сделки на територията на Република България и финансиране на бизнеса

Лектор:

- Виктория Кръстева, търговски мениджър големи клиенти в „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД.
- Пепа Марникас, Софийска адвокатска колегия, консултант на „АПИС Европа“ АД ще запознаят участниците с особеностите, детайлите и правните аспекти на онлайн търговията


Такса за участие:

– Участието на всички представители на МСП е безплатно.

Времетраене:

от 10.00 до 13.30 часа

Допълнителна информация:

Oнлайн регистрация

Програма

Местоположение Казанлък, пл. Севтополис 1, хотел Казанлък, зала Чудомир

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org