Menu

Календар

Лидерство и управление на конфликти
от Четвъртък, 12 Октомври 2017 -  10:00
до Петък, 13 Октомври 2017 -  5:15
Клика : 50
Целта на обучението е:

Курсът е прагматично ориентиран към реалните нужди на всички участници, чиито професионални и служебни функции и задължения налагат сравнително често да управляват или да посредничат при решаването на междуличностни и междугрупови спорове и конфликти. Те могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство, така и при взаимодействие с външни партньори и контрагенти. Тематичното съдържание на програмата би заинтригувало и специалисти, които са ангажирани с преговорни процеси и обезпечаване на доверителни и надеждни бизнес контакти и връзки.

Основни теми:

-Теория и типология на конфликтите в бизнеса;
-Ключови лидерски компетенции на ефективното управление на конфликти;
-Структура на процеса на управление на конфликти;
-Посредничество в конфликтни ситуации;
-Стратегии за модериране и способи за въздействие върху позициите и нагласите на конфликтуващите страни;
-Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори;
Вътрешно-групови конфликти. Латентни и явни процеси. Мерки за преодоляване.

Лектор:

Росен Йорданов е дипломиран магистър – психолог по организационна и трудова психология и магистър по социална психология. Специализирал е „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги” към Interaction Associates / USA и психодрама към FEPTO/AUSTRIA. Повече от 18 години практикува като водещ на интерактивни обучения и фасилитатор на корпоративни събития.


Такса за участие:

– 360лв. без ДДС

Цената влючва:

– материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

Отстъпки:

-За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Времетраене:

12 – 13 октомври 2017 г., 10.00 – 17.15 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org