Menu

Календар

Ефективни продажби
Вторник, 17 Октомври 2017,  8:45 -  5:30
Клика : 70
Целта на обучението е:


Подобряване уменията за продажби.
По време на обучението ще бъдат разглеждани следните теми:
– Модел за създаване и поддържане на отношения с клиенти;
– Фази на отношенията;
– Цени, оборот и печалба;
– Умения за работа с клиентите;
– Управление на приоритети.

Основни теми:

Въведение в тренинга – представяне цел и програма, запознаване, обсъждане на очакванията по отношение на тренинга, създаване на правила за работа и упражнение за загряване
Основни предизвикателства в продажбите
Кои фактори влияят върху търговията и върху какво ние влияем? Ролята на консултанта в процеса на продажби - Обсъждане
Модел за продажби – етапи, цели и групи умения
Кой е идеалният клиент? Проучване на клиенти. Какво точно продаваме – продукт, цена или ползи?
Създаване на контакт с клиента – разговор по телефона за уговаряне на среща. Представяне и демонстрация
Оценка на обучението
Началната фаза на срещата – представяне и демонстрация
Разкриване потребностите на клиента – отворени, уточняващи и затворени въпроси. Представяне и демонстрация
Представяне на уникално предложение – демонстрация и упражнение
Как да се справим с възраженията? Представяне и демонстрация
Затваряне на сделката – всички условия. Представяне и демонстрация
Личен план за развитие – следващи стъпки
Оценка на тренинга

Лектор:

Никола Йорданов
Никола Йорданов е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има теоретичен и практически опит в областта на Лидерство, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси и Управление на проекти. През последните 25 години успешно е провел над 750 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации.
Между 2000 и 2007 е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Има опит в управлението на екипи и между-екипни проекти и разработване на процедури за управление.
Председател на Българска асоциация за тренинг и развитие.
Провежда обучения на английски, руски и сърбо-хърватски.

Такса за участие:

– 160 лв. без начислен ДДС

Цената влючва:

– печатни материали, блокнот, химикалка;
– кафе паузи;
– топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетеринг фирма.

Времетраене:

1-ден


Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org