Menu

Календар

Обучения за бенефициенти по процедурата „Умения“
Вторник, 28 Януари 2020, 10:30 -  5:00
Клика : 54

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира обучения за бенефициенти по изпълнение на договори по процедурата „Умения“. По време на обученията ще бъдат коментирани въпроси, свързани с изпълнението на договорите.
Обучението за договори, сключени до 27 януари 2020 г.
Бенефициентите могат да изпращат до двама представители.

Място на провеждане:

София, бул. Цариградско шосе 149, х-л „Бест Уестърн ЕКСПО“, зала „Панорама“

Времетраене:

1 ден, от 10,30 до 15,00 часа

Местоположение София, бул. Цариградско шосе 149, х-л „Бест Уестърн ЕКСПО“, зала „Панорама“

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org