Menu

Календар

Годишен национален счетоводен семинар
Понеделник, 22 Януари 2018,  2:00
до Събота, 27 Януари 2018
Клика : 116
Целта на обучението е:

Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2017 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2018 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки

Основни теми:

22 януари 2018 г. (Понеделник)
Настаняване след 13:00 ч.
14:00 – 14:15 ч. Откриване на семинара.
14:15 – 17:45 ч.Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
Лектор: данъчен експерт

23 януари 2018 г. (Вторник)
09:00 – 12:30 ч. Продължение на темата
14:00 – 17:30 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2018 г.

Лектор:

данъчен експерт

24 януари 2018 г.(Сряда)
09:00 – 12:30 ч. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – 2018 г.
Закон за здравното осигуряване – промени от 01.01.2018 г.
Кодекс за социално осигуряване –промени от 01.01.2018 г.
Лектор: експерт по социално и здравно осигуряване
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
Лектор: данъчен експерт
14:00 – 17:30 ч. Промени в трудовото законодателство през 2017 г.и 2018 г.
Казуси от практиката.

Лектор:

експерт по социално и здравно осигуряване

25 януари 2018 г. (Четвъртък)
9:00 – 12:30 ч. II.Задължителни процедури свързани с ГФО

1. Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5..Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.Други
Лектор: регистриран одитор
14:00 – 17:30 ч.Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2015 година в бюджетната сфера.

Лектор:

регистриран одитор

26 януари 2018 г. ( Петък)
09:00 – 12:30 ч. Вътрешен одит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
Лектор: експерт по ЗОП
14:00 -17:30 ч. Дискусия по темата.

27 януари 2018 г. ( Събота) Закуска.


Такса за участие:

– Цена на човек в двойна стая на база пълен пансион 4дни/ 3 нощувки 510 лв с ДДС.

Отстъпка до  30.11.2017 г. 450 лв с ДДС
- Цена на човек в двойна стая на база пълен пансион 5 дни/ 4 нощувки 678 лв с ДДС.

Отстъпка до 30.11.2017 г. 600 лв с ДДС

- Цена на човек в двойна стая на база пълен пансион 6 дни/ 5 нощувки 846 лв с ДДС.
Отстъпка до 30.11.2017 г. 756 лв с ДДС


Времетраене:

22-26.01.2018 г.


Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. Сандански ул. Яне Сандански Интерхотел „Сандански”

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org