Menu

Календар

Промени в трудовото и осигурителното законодателство 2019
Сряда, 23 Октомври 2019,  9:00 -  4:45
Клика : 164
Основни теми:

МОДУЛ 1: Актуални въпроси на трудовите отношения на 2019 г.
• Новият Закон за хората с увреждания и квотите за назначаване на хора с трайни увреждания.
• Особености на задължението за определяне на работни места за трудоустроени работници след приемането на Закона за хората с увреждания.
• Гъвкави и нестандартни форми на заетост – видовете трудови договори, които работодателите могат да използват за назначаване на персонали основно хора с трайни увреждания, при спазване на действащото законодателство.
• Основните принципи на сумираното изчисляване на работното време.
• Всичко за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, контрол по спазването на разпоредбите.
• Преглед на предстоящи промени на трудовото законодателство.

МОДУЛ 2: Внасяне на осигурителни вноски от работодателите. Изключения от правилото. Административна и съдебна практика.
• Общо правило – внасяне на вноски върху изплатените, начислените или неначислените възнаграждения. Съдебна практика.
• Внасяне на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Съдебна практика.
• Внасяне на осигурителни вноски върху социалните разходи. Съдебна практика
• Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време.

Лектори:

• Теодора Дичева - директор дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ към ИА „ГИТ“
• адв. Зорница Димитрова – експерт по осигурително правоа

Такса за участие:

• 170 лв. без начислен ДДС

Таксата включва:

• печатни материали, презентации предоставени от лектора;
• блокнот, химикалка;
• кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
• топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Отстъпки:

• Цена при заявка до 30 септември
Модул 1 + Модул 2: 136 лв. без начислен ДДС (163.20 лв. с ДДС)
Модул 1: 104 лв. без начислен ДДС (124.80лв. с ДДС)
Модул 2: 104 лв. без начислен ДДС (124.80лв. с ДДС)

Времетраене:

• 1 ден, от 9.00 до 16.45 ч.

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул.Княг. Мария Луиза 92, ет.5, Учебен център TBS consulting

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин