Menu

Календар

Задължения на длъжностните лица за защита на данните. Проблеми от практиката и новите законови промени
Петък, 11 Октомври 2019, 10:00 -  3:30
Клика : 128
Цел:

• да отговори на конкретните практически нужди и проблеми, срещани от длъжностните лица в работата им в различните сфери на дейност, в която оперират съответно администраторите или обработващите данни.

Основни теми:

• Специфики и задължения на длъжностните лица по защита на данните съобразно различните форми за изпълнение на длъжността (служител, назначен само на тази длъжност, съвместяващ други функции или действащ като външен подизпълнител).
• Основни елементи, необходими за спазването на принципа на отчетност на администраторите и обработващите данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (вкл. вътрешни процедури и политики, мерки за сигурност, регистри, оценка на риска и въздействието, правна документация и др.).
• Допълнителни изисквания при обработката на лични данни съгласно промените в Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.).
• Административно-наказателната отговорност на администраторите и обработващите данни и средства за правна защита.
• Особености при обработката на искания от субектите на данни за упражняване на правата им по чл. 12-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Лектор:

• Йорданка Иванова - адвокат

Такса за участие:

• 150 лева без ДДС.

Таксата включва:

• Участниците в семинара получават сертификат за участие.

Отстъпки:

• Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка
• При участие в два семинара - 10 % отстъпка от цената; при участие в три - 15 %

Времетраене:

• 1 ден, от 10.00 до 15.30 ч.

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, ул. Люлин планина 33а, зала КИТОВ ЦЕНТЪР

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин