Menu

Календар

Законът за киберсигурност. Нови изисквания и мерки за мрежова и информационна сигурност
Понеделник, 24 Юни 2019,  9:30 -  5:00
Клика : 123
Цели на семинара:

- да запознае участниците с новите изисквания за мрежова и информационна сигурност и с добрите практики на европейско ниво за спазването му.

Основни теми:

- Общо представяне на българския Закон за киберсигурност и Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
- Задължени субекти и методика за определяне на операторите на съществени услуги.
- Компетентни административни органи по мрежова и информационна сигурност – видове, задачи, правомощия, екипи за реагиране.
- Мерките за мрежова и информационна сигурност (организационни, технологични и технически) и техният минимален обхват.
- Конкретни задължения на операторите на съществени услуги и цифрови услуги.
- Система за управление на сигурността на информацията, която включва следните минимални организационни мерки.
- Административно-наказателна отговорност за задължените субекти при неспазване на законовите изисквания.
- Европейска стандартизация за ИКТ услуги.
- Оценка на заплахите, риска и въздействието.
- Осигуряване на непрекъснатост на действията. Разглеждане на техническите мерки, необходими за осигуряването на непрекъснатост на действията и възстановяване на бизнеса в случай на атака.
- Изграждане на система за разпределяне и управление на заявките.
- Управление на чувствителна информация.
- Системна и мрежова сигурност.
- Управление на уязвимостите. Методи за изграждане на програма за сканиране и тестване на сигурността на информационни системи като защитна мярка.
- Мониторинг на критичните системи.
- Реагиране при инциденти и атаки. Необходими стъпки при изграждане на план за реагиране при инциденти.

Лектори:

- Йорданка Иванова - адвокат
- Красимир Коцев - експерт по киберсигурност

Такса за участие:

- 170 лв. без ДДС

Таксата включва:

- материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

Отстъпки:

- 10% за всеки втори и следващ участник
- 10% при участие в две обучения
- 15% при участие в три обучения

Времетраене:

- 1 ден, от 10,00 до 17,15 часа, регистрация от 9,30 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, ул. Люлин планина 33а, зала КИТОВ ЦЕНТЪР

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин