Menu

Календар

Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията
от Сряда, 19 Юни 2019 -  9:00
до Четвъртък, 20 Юни 2019 -  5:00
Клика : 90
Цели на обучението:

- Да изгради теоретични знания и практически умения за оценка и градиране на длъжности по нива във връзка с изграждане на система за управление на възнагражденията.
- Да създаде цялостна визия относно методиката за създаване и поддържане в актуално състояние на система за управление на възнагражденията в организациите.
- Да представи инструменти за анализ и оценка на възнагражденията, и методи за сравнение с пазара на труда.
- Да изгради знания и умения за създаване, въвеждане и поддържане в актуално състояние на правила за определяне и изменение на заплатите.
- Да представи идеи за създаване и въвеждане на различни видове бонусни схеми и системи за стимулиране, в зависимост от целите на организацията, нивата на длъжностите и цялостната стратегия за управление на персонала.

Основни теми:

Първи ден
1. Представяне на участниците и запознаване с програмата.
2. Организационна структура.
3. Видове организационни структури.
4. Длъжности. Анализ на длъжностите.
5. Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането.
6. Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците.
7. Методи за оценка на длъжности.
8. Определяне на критерии за оценка на длъжностите.
9. Оценка на длъжностите.
10. Участници в оценяването.
11. Валидизиране на резултатите.
12. Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение.
13. Анализ на пазара и сравнение.

Втори ден
1. Същност на работната заплата.
2. Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане.
3. Нива на заплатите.
4. Диференциация на възнаграждението.
5. Обхват на заплатата (рейндж).
6. Фактори, влияещи върху работната заплата.
7. Елементи на работната заплата.
8. Структура на управлението на заплатите.
9. Изследване на пазара на труда.
10. Бюджетиране.
11. Преглед на заплащането.
12. Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса.
13. Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни.
14. Пасивни и активни възнаграждения
15. Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането.
16. Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
17. Фактори за успех.
18. Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.
19. Обобщения на деня и изводи.

Лектор:

- Ася Иванова - Специалист с 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати.

Такса за участие:

- 360 лв. без ДДС (432 лв. цена с ДДС).

Таксата включва:

- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Отстъпки:

- 288 лв. без ДДС (345,60 лв. цена с ДДС) при записване до 7 юни

Времетраене:

- 1 ден, от 9,30 до 17,00 часа, регистрация от 9,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин