Menu

Календар

Привличане и задържане на успешни служители
Понеделник, 17 Юни 2019,  8:30 -  5:00
Клика : 101
Цели на обучението:

- да изясни разбирането за успешен служител;
- да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
- да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
- да предизвика анализ и евентуални промени в мениджмънта на хора;
- да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
- да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

Основни теми:

– как да разпознаем успешня служител;
– правилните подходи за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
– фактори за задържане на успешните служители;
– анализ и евентуални промени в мениджмънта на хора;
– възможностите за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
– поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

Лектор:

- Васил Арарски, с над 30 години опит като мениджър по управление на човешки ресурси в големи международни компании. Член е на директорски бордове, преподавател в НБУ и консултант. Той ще ви запознае с важни аспекти на привличането и задържането на добри служители. Ще имате възможността да научите и сравните добри и лоши практики в управлението на хора, да изградите и прилагате успешни форми за взаимоотношения със служителите.

Такса за участие:

- 285 лв. без ДДС

Таксата включва:

- удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Отстъпки:

- 10% за двама и повече участници от една организация;
- 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити"

Времетраене:

- 1 ден, от 9,00 до 17,00 часа, регистрация от 8,30 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1, Алфа Куолити

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин