Menu

Календар

Преговори и управление на конфликти
Вторник, 25 Юни 2019,  9:00 -  5:30
Клика : 87
Цели на обучението:

– Повишаване на базисната компетентност за управление и решаване на конфликти;
– Запознаване с принципите за системен анализ и диагностика на конфликтна ситуация;
– Развиване на рефлексията към индивидуалните модели на поведение в конфликтна ситуация и подобряване на личната ефективност;
– Усвояване на умения за посредничество и управление на конфликти;
– Развиване на умения за прилагане на алтернативни стратегии за неутрализиране на конфликтно развитие на преговори
– Кризисни умения за интервенция в усложнени конфликтни ситуации

Основни теми:

1. Ефективна диагностика и управление на конфликти
- Теория и типология на конфликтите
- Модели за диагностика на кофликти в организацията – явни и латентни
- Структура на процеса на управление на конфликти
- Ключови техники и компетенции за алтернативно разрешаване на спорове
2. Преговори и решаване на конфликти
- Принципи за интеревениране при разрешаване на конфликти
- Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори
- Стратегии за модериране и способи за въздействие върху позициите и нагласите на конфликтуващите страни

Лектор:

- Росен Йорданов - Магистър по социална психология. Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г. Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“).

Такса за участие:

- 170 лева без ДДС (204 лв. с ДДС)

Таксата включва:

- презентации;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи с кафе LAVAZZA и английски чай;
- топъл обяд (тристепенно меню) от реномирана кетъринг фирма;
- Удостоверение за завършен курс на обучение.

Отстъпки:

- 136 лева без ДДС при записване до 7 юни

Времетраене:

- 1 ден, от 9,30 до 17,30 часа, регистрация от 9,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул. Княг. Мария Луиза 92, ет.5, Учебен център TBS consulting

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин