Menu

Календар

Тотална продуктивна поддръжка
Понеделник, 22 Април 2019,  9:00 -  5:00
Клика : 41
Цел на обучението:

да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите „болести” в производството:
- повреди (по машините);
- дефекти (в продуктите);
- злополуки (с хората);
- загуби (в производствената система).

Основни теми:

Лийн – философия, начин на мислене, инструменти
ТРМ (Total productive maintenance) – понятие и основни характеристики
ТРМ и Лийн. Загуби в производството и в оборудването
Системата 5S (5П) като предпоставка за ТРМ
Методи за бърза смяна (SMED) като предпоставка за ТРМ
Преодоляване на съпротивата срещу промени
Организиране на програма за ТРМ в 12 стъпки

Лектор:

- инж. Бончо Антонов - Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1990 г. Електроинженер с 20 години стаж като технолог, конструктор в БРВ, водещ конструктор, маркетолог, сервизен инженер, отговорник по качеството и титулярен експерт в МТЦ на Изотимпекс в Москва, зам.-директор по качеството и мениджър на СУК на ИСТМ. В Алфа Куолити е старши консултант и титулярен преподавател по иновационен маркетинг и управление на развойни проекти и по стандарти и модели за системи за управление. Участие в над 100 консултантски проекта и в над 200 публични и фирмени обучения. Многобройни участия във вътрешно-фирмени и външни обучения по различни дисциплини на мениджмънта. Централна фигура в екипа на Алфа Куолити, който преподава и консултира по инструментариума на Lean Manufacturing. Съорганизатор на Лийн клуб 1 към Алфа Куолити

Такса за участие:

- 210 лв. без ДДС

Таксата включва:

- достоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали.

Отстъпки:

◾ 5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;
◾ 10% за двама и повече участници от една организация;
◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Времетраене:

- 1 ден, от 9,00 до 17,00 часа, регистрация от 8,30 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин