Menu

Календар

Задължения и изисквания, произтичащи от нормативната база за противодействие на изпирането на пари
Вторник, 23 Април 2019,  9:00 -  1:00
Клика : 39
Цел на обучението:

- задълженото по ЗМИП лице да отговаря и да бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.

Основни теми:

1. Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).
- Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
- Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
- Видове комплексна проверка.
2. Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.
- Оценка на риска.
- Вътрешна организация.
- Съхранение, защита и разкриване на информация.
3. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

Лектори:

- Антон Михайлов, юрист
- Иван Кавръков, юрист

Такса за участие:

- 190 лева без ДДС

Таксата включва:

- Презентации и практически упражнения.
- Индивидуални консултации с лекторите.
- Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
- Кафе-пауза: кафе, вода и дребни сладки.
- Издаване на специализиран съвместен сертификат.
- Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на всякакви услуги, свързани с превенцията на изпиране на пари на преференциални цени.

Отстъпки:

- 10% отстъпка от цената при участие в две обучения
- 15% отстъпка от цената при участие в три обучения

Времетраене:

- 1 ден, от 9,00 до 13,00 часа, регистрация от 9,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул. „Христо Ботев" 69, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин