Menu

Календар

ТРЗ и Личен състав
от Четвъртък, 09 Май 2019 -  9:00
до Петък, 10 Май 2019 -  5:00
Клика : 61
Цели на обучението:

- Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав);
- Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите;
- Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит в областта на човешките ресурси;
- Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение при изпълнение на професионалните задачи.

Основни теми:

Първи ден
1. Назначаване.
2. Основания за прекратяване на трудовите правоотношения и връзката им с възможностите за оспорване по съдебен ред и с правата за ползване на обезщетения за безработица.
3. Служебно досие, администриране и важност.
4. Документи и срокове за представяне в НАП.
5. Начини за подаване на информация в ТД на НАП.
6. Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.
7. Вътрешно - фирмени нормативни документи – ПВТР, ВПРЗ. Създаване, промяна и съхранение.
8. Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести - важност.

Втори ден
1.Видове отсъствия и документирането им.
2. Работно време и почивки - документация.
3. Месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.
4.Трудов и осигурителен стаж.
5.Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите.
6. Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.
7. Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
8. Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.

Лектор:

- Ася Иванова - Специалист с 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати.

Такса за участие:

- 360 лв. без ДДС (432лв. цена с ДДС).

Таксата включва:

- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи (кафе Lavazza, чай LIPTON, дребни сладки и соленки);
- топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Отстъпки:

- 306 лв. без ДДС (367,20 лв. цена с ДДС) при регистрация до 3 май

Времетраене:

- 2 дни, от 9,30 до 17,00 часа, регистрация от 9,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул. Княг. Мария Луиза 92, ет.5, Учебен център TBS consulting

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин