Menu

Календар

Управлениe на груповата динамика в екипа
Сряда, 17 Април 2019,  6:30 -  9:00
Клика : 41
Целта на обучението е:

- да се сдобиете с основни инструменти за познаване и работа с динамиката във вашия екип, така че да го довете до желаните резултати и ефективност.

Основни теми:

- Що е групова динамика и защо е толкова важна при вземане на решения в екипа
- Кои са етапите на развитие на екипа и как да разберем в кой етап се намира нашия екип
- Как да повишите нивото на представяне на екипа ви
- Как да разберете дали екипът ви се представя добре
- Как да развиете екипа си и какви специфични умения са нужни за развитието му

Програма:

1 Етапи на развитие на екипа
2 Етап – формиране
3 Етап – щурмуване
4 Етап – норминане
5 Етап – изпълнение
6 Развитие на ефективните екипи

Лектор:

- Габриела Петрова - обучител, фасилитатор и артист. Важен фокус на работата й е разгръщането на креативния потенциал, способността за себеизразяване и проявяване на лидерски умения в контекста на груповата динамика.
Обученията, които провежда, следват принципи на ученето чрез преживяване и фасилитирането на творчески процеси. Основно работи по метода на сетивния лабиринт – театър като го обогатява и развива с техники и методи от други артистични и хуманитарни дисциплини.
Основател и CEO на “Inner Theater Company“, както и съ-основател и председател на неформално сдружение на артисти “Panopticum/Паноптикум” .

Такса за участие:

- 60лв. за един участник;

Отстъпки:

- 90лв. за двама участника

Времетраене:

- 1 ден, от 18,30 до 21,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, бул. „Витоша" 19, ет. 3, Training Academy

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин