Menu

Календар

Информационни срещи по процедура „Умения“ на ОПРЧР
Петък, 22 Март 2019, 11:00 -  2:00
Клика : 21
Местоположение Бургас, Приморски парк, Експозиционен център „Флора“, зала 2

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин