Menu

Календар

Оспорване на административни актове по ЗУТ и съдебна практика по ЗКИР
Петък, 16 Март 2018,  9:30 -  1:00
Клика : 110
Основни теми:

- Разрешаване на строителството.
- Спиране и премахване на строежи.
- Узаконимост и търпимост.
- Съдебна практика.
- Дискусия и казуси, поставени от участниците.
- Съдебна практика по ЗКИР.

Лектор:

- Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР

Такса за участие:

- 190 лв. с ДДС

Таксата включва:

- кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за семинара, сертификат

Отстъпки:

- 175 лв. с ДДС - За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация

Времетраене:

- 1 ден, от 9,30 до 13,00 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org