Menu

Календар

Управление на качеството
от Понеделник, 19 Март 2018 -  8:00
до Петък, 23 Март 2018 -  5:00
Клика : 116

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Целта на обучението е:

- да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне ворганизационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Основни теми:

- Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
- Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
- Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
- Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
- Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
- Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
- Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Лектори:

- инж. Виолета Найденова - Електроинженер с 25 годишен стаж в производството. Бивш Мениджър по качеството в производствения сектор. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO 9001, BS OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 13485, ISO 17100 и др. от 2003г. Титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2006 година.Сертифициран водещ одитор по ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015
- инж. Жана Петрова - Старши консултант в Алфа Куолити, има опит като управител сектор “Хранене" в резиденция “Бояна”, външен експерт към ДАТ по категоризиране на туристически обекти, консултант по системи за управление в хотелиерството и туризма, водещ одитор на системи за качество и безопасност на храните
- инж. Бистра Иванова - Машинен инженер, спец. “Технология на машиностроенето”, Технически университет – София.
- инж. Бончо Антонов - Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. 20 години трудов стаж в реалния сектор като технолог, конструктор в БРВ, водещ конструктор, участник в международни изпитвания на средства за телеобработка на данни, маркетолог, сервизен инженер, отговорник по качеството и титулярен преподавател в техн. център към бюрото на ИЗОТИМПЕКС – Москва, началник на отдел за контрол на качеството на развойни проекти в Института за системи за телеобработка, мениджър на система за управление на качеството. От 1994 г. към Алфа Куолити – старши консултант и титулярен преподавател по стандартизирани и други системи за управление в областта Lean Manufacturing.
- инж. Яна Григорова - машинен инженер, старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005 година, водещ одитор по ISO 9001 и BS OHSAS 18001, одитор по ISO 14001

Такса за участие:

- 124 лева без ДДС

Таксата включва:

- достоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Отстъпки:

- 10% за двама и повече участници от една организация;
- 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Времетраене:

- 1 ден, от 9,00 до 17,00 часа, регистрация от 8,30 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1, Алфа Куолити

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org